Uchwała Rady 2/2015 w sprawie zmian w zarządzie
09-07-15

Uchwała Nr 2/2015 Rady Fundacji Klinika Rządzenia z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie odwołania oraz powołania członka Zarządu

ATTACH_ATTACHMENTS_TITLE
ATTACH_DOWNLOAD_THIS_FILE_SUchwała Rady nr 2 2015.pdf09.07.2015

Zobacz cały >>

Uchwała Rady 1/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań
09-07-15

Uchwała Nr 1/2015 Rady Fundacji Klinika Rządzeniaz dnia 30 czerwca 2015 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności Fundacji za rok 2014 oraz udzielenia Zarządowi Fundacji absolutorium

Zobacz cały >>

Oświadczenie w sprawie rezygnacji z Zarządu
12-11-14

Oświadczenie z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie rezygnacji z funkcji Wiceprezeski Zarządu

 

ATTACH_ATTACHMENTS_TITLE
ATTACH_DOWNLOAD_THIS_FILE_SOŚWIADCZENIE III.pdf12.11.2014

Zobacz cały >>

Uchwała Rady Nr 1 w sprawie powołania członka Zarządu
12-11-14

Uchwała Nr 1/2014 Rady Fundacji Klinika Rządzenia z dnia 11 listopada 2014 r. w sprawie powołania członka Zarządu

 

Zobacz cały >>

Uchwała Zarządu w sprawie podziału kompetencji
26-10-14

 

Uchwała Nr 1/2014 Zarządu Fundacji Klinika Rządzenia z dnia 20 października 2014 r. w sprawie podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu

 

ATTACH_ATTACHMENTS_TITLE
ATTACH_DOWNLOAD_THIS_FILE_SUCHWAŁA ZARZĄDU NR 1.pdf26.10.2014

Zobacz cały >>

Oświadczenie w sprawie ministra właściwego ze względu na cele fundacji
21-09-14

 

Oświadczenie fundatorów Fundacji Klinika Rządzenia z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie ministra właściwego ze względu na cele Fundacji Klinika Rządzenia

 

ATTACH_ATTACHMENTS_TITLE
ATTACH_DOWNLOAD_THIS_FILE_Soświadczenie II.pdf19.09.2014

Zobacz cały >>

Oświadczenie w sprawie zawieszenia członkostwa w radzie fundacji
21-09-14

 

Oświadczenie z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie zawieszenia członkostwa w Radzie Fundacji Klinika Rządzenia

 

ATTACH_ATTACHMENTS_TITLE
ATTACH_DOWNLOAD_THIS_FILE_Soświadczenie I.pdf19.09.2014

Zobacz cały >>

Uchwała Nr 3 w sprawie powołania zarządu fundacji
21-09-14

 

Uchwała Nr 3 Fundatorów Fundacji Klinika Rządzenia z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie powołania Zarządu Fundacji Klinika Rządzenia

 

ATTACH_ATTACHMENTS_TITLE
ATTACH_DOWNLOAD_THIS_FILE_Suchwała nr 3.pdf19.09.2014

Zobacz cały >>

Uchwała nr 1 w sprawie nadania statutu fundacji
21-09-14

 

Uchwała Nr 1 Fundatorów Fundacji Klinika Rządzenia z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie nadania statutu Fundacji Klinika Rządzenia

 

ATTACH_ATTACHMENTS_TITLE
ATTACH_DOWNLOAD_THIS_FILE_Suchwała nr 1 (załącznik).pdf19.09.2014
ATTACH_DOWNLOAD_THIS_FILE_Suchwała nr 1.pdf19.09.2014

Zobacz cały >>

Uchwała nr 2 w sprawie powołania Rady Fundacji
21-09-14

 

Uchwała Nr 2 Fundatorów Fundacji Klinika Rządzenia z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie powołania Rady Fundacji Klinika Rządzenia

 

ATTACH_ATTACHMENTS_TITLE
ATTACH_DOWNLOAD_THIS_FILE_Suchwała nr 2.pdf19.09.2014

Zobacz cały >>