Strona główna

Fundacja Klinika Rządzenia powstała w lipcu 2014 roku z inicjatywy prawniczki i politologa krytycznie nastawionych do kondycji demokracji i jakości rządzenia . Byliśmy i jesteśmy przekonani, że jakość prawa i jakość rządzenia zależy od większej partycypacji obywateli, od ich udziału i aktywnego zaangażowania w proces stanowienia prawa i sprawowania władzy. Będzie to możliwe w sytuacji większego zaufania obywateli do rządzących. To z kolei wymaga większej transparentności i przejrzystości działania władzy,  w szczególności swobodnego dostępu obywateli do informacji publicznej, a także przejrzystych reguł tworzenia prawa i rzeczywistych konsultacji społecznych. Jesteśmy przekonani, że zmiana obecnej sytuacji zależy od bardzo wielu czynników, takich jak dobre prawo, kompetencje urzędników i ich większa świadomość co do wartości i reguł nowoczesnego, demokratycznego państwa prawa.

Jesteśmy przekonani, że początkiem tej zmiany musi być dobre prawo, które bardziej precyzyjnie określać będzie prawa obywateli i obowiązki rządzących. Naszą aktywność lokujemy w ramach szeroko rozumianej sfery publicznej. Jesteśmy niezależni politycznie. Mamy wyraziste i krytyczne opinie.

W jakości rządzenia szukamy możliwie najwyższych standardów, profesjonalizmu, etycznych postaw, neutralności politycznej urzędników i szerokiej partycypacji obywateli. Korzystamy też z merytorycznego wsparcia osób, które od lat cenimy za obywatelską wrażliwość, naukowy krytycyzm i interdyscyplinarne doświadczenie. Osoby te przyjęły nasze zaproszenie do Rady Fundacji Klinika Rządzenia, za co im serdecznie dziękujemy!

zdjęcie na landing page - fot. Krzysztof Miller/Agencja Gazeta

COM_CONTENT_VERSIONS

COM_CONTENT_DP 26-07-18, COM_CONTENT_PWZCOM_CONTENT_AS

COM_CONTENT_TWD Strona główna
COM_CONTENT_DPD 26-07-18
COM_CONTENT_DPPMarcin Anaszewicz

COM_CONTENT_DP 11-04-16, COM_CONTENT_PWZCOM_CONTENT_AS

COM_CONTENT_TWD Strona główna
COM_CONTENT_DPD 11-04-16
COM_CONTENT_DPPMarcin Anaszewicz

COM_CONTENT_DP 11-04-16, COM_CONTENT_PWZCOM_CONTENT_AS

COM_CONTENT_TWD Strona główna
COM_CONTENT_DPD 11-04-16
COM_CONTENT_DPPMarcin Anaszewicz

COM_CONTENT_DP 07-04-16, COM_CONTENT_PWZCOM_CONTENT_AS

COM_CONTENT_TWD Strona główna
COM_CONTENT_DPD 07-04-16
COM_CONTENT_DPPMarcin Anaszewicz

COM_CONTENT_DP 07-04-16, COM_CONTENT_PWZCOM_CONTENT_AS

COM_CONTENT_TWD Strona główna
COM_CONTENT_DPD 07-04-16
COM_CONTENT_DPPMarcin Anaszewicz

COM_CONTENT_DP 07-04-16, COM_CONTENT_PWZCOM_CONTENT_AS

COM_CONTENT_TWD Strona główna
COM_CONTENT_DPD 07-04-16
COM_CONTENT_DPPMarcin Anaszewicz

COM_CONTENT_DP 07-04-16, COM_CONTENT_PWZCOM_CONTENT_AS

COM_CONTENT_TWD Strona główna
COM_CONTENT_DPD 07-04-16
COM_CONTENT_DPPMarcin Anaszewicz

COM_CONTENT_DP 07-04-16, COM_CONTENT_PWZCOM_CONTENT_AS

COM_CONTENT_TWD Strona główna
COM_CONTENT_DPD 07-04-16
COM_CONTENT_DPPMarcin Anaszewicz