Dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Informacja publiczna dotycząca działalności Fundacji Klinika Rządzenia co do zasady jest udostępniania przez Fundację za pośrednictwem niniejszego Biuletynu Informacji Publicznej. Podstawowym sposobem jest zatem ogłaszanie informacji w BIP, udostępnianym za pośrednictwem internetu. Dopiero w sytuacji, gdy dane informacje nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, podlegają one udostępnieniu na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana przez Fundację w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Fundację Klinika Rządzenia można przesłać:

  • pisemnie – tradycyjną pocztą na adres: Fundacja Klinika Rządzenia, ul. Chodkiewicza 7 m. 7, 02-593 Warszawa,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Document versions