Dlaczego BIP?

Dlaczego BIP? Bo uważamy, że organy władzy publicznej i inne podmioty, które wykorzystują środki publiczne, powinny komunikować się z obywatelami w sposób całościowy, zintegrowany i przejrzysty. Obecna sytuacja, w której podmioty te komunikują się z obywatelami  najczęściej za pośrednictwem stron internetowych, sprowadza Biuletyny Informacji Publicznej do roli słupów ogłoszeniowych. Podmioty administracji publicznej w ramach komunikowania publicznego wykorzystują setki stron internetowych, stale tworzą kolejne i stale je modernizują i rozwijają. Biuletyny Informacji Publicznej z kolei traktowane są jako zło konieczne. Część z podmiotów – zobowiązanych do ich posiadania – nadal nie utworzyło swojego BIP. Dlatego też nasza decyzja o oparciu komunikowania w internecie na BIP wynika z potrzeby promocji idei tego ustawowego narzędzia komunikowania zarówno wśród podmiotów administracji publicznej, jak i innych podmiotów do tego zobowiązanych, w tym organizacji pozarządowych.

Biuletyn Informacji Publicznej Fundacji Klinika Rządzenia stanowił będzie podstawowe narzędzie informowania o działalności Fundacji, a działania stricte interaktywne będą prowadzone za pośrednictwem innych, „darowanych” kanałów komunikowania takich jak media społecznościowe (zobacz nasze profile Facebook i Twitter: Klinika Rządzenia).

Document versions