Wesprzyj nas

Fundacja Klinka Rządzenia nie prowadzi działalności gospodarczej. Zgodnie ze statutem środki na realizację celów Fundacji mogą pochodzić z darowizn, spadków, zapisów; dotacji, subwencji i grantów pochodzących z funduszy krajowych, Unii Europejskiej i innych zagranicznych; zbiórek publicznych; dochodów z praw majątkowych i niemajątkowych Fundacji oraz odsetek bankowych i innych dochodów kapitałowych.

Dochody Fundacji Klinika Rządzenia są przeznaczane wyłącznie na jej działalność statutową, a dochody ze zbiórek publicznych są wykorzystywane tylko zgodnie z celem, dla którego dana zbiórka została zorganizowana.

W realizacji naszych celów chcemy być tak bardzo jak to jest możliwe niezależni od rządzących. Dlatego też w razie korzystania przez Fundację ze środków publicznych Fundacja dokładać będzie szczególnej staranności w celu zagwarantowania sobie takiej niezależności. Wierzymy, że zapewni nam to nie tylko wiarygodność, ale także skuteczność i efektywność naszych działań strażniczych, adresowanych do rządzących.

Nasze projekty mają być w szczególności finansowane przez instytucje grantodawcze, ale chcemy również, aby liczącym źródłem finansowania działalności Fundacji stały się darowizny od osób indywidualnych. Dzięki nim będziemy mogli umacniać naszą niezależność, a także poszerzać grupę ludzi zaangażowanych w realizację naszych celów. Środki z darowizn stanowią wsparcie naszej bieżącej działalności, a także pozwalają na finansowanie zadań, które nie mieszczą się lub wykraczają poza ramy projektów finansowanych przez instytucje grantodawcze.

Jeżeli bliskie są Wam nasze wartości i cele możecie wesprzeć Fundację Klinka Rządzenia, przekazując darowiznę na konto: 27 1140 2004 0000 3502 7528 3595 w mBank S.A. (w tytule przelewu wpisz „Darowizna”).

Informacje o finansach Fundacji Klinika Rządzenia są na bieżąco publikowane w naszym Biuletynie Informacji Publicznej. Zależy nam na pełnej transparentności, szczególnie w obszarze naszych finansów. Jeżeli masz pytania dotyczące naszych działań i związanych z nimi wydatków, chcesz dowiedzieć się więcej o naszej polityce finansowej, jesteśmy do dyspozycji. Kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Document versions