Fundatorzy

  • Marcin Anaszewicz, Dyrektor Strategiczny w UM w Słupsku, politolog (UW), doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (UW). Absolwent studiów z zakresu zarządzania wartością firmy w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej. Od 1995 roku zajmuje się komunikowaniem publicznym i politycznym. W latach 2003-2014 związany z sektorem przedsiębiorstw państwowych i prywatnych, gdzie jako członek kadry kierowniczej uczestniczył w wielu projektach restrukturyzacyjnych, a także zajmował się zintegrowaną komunikacją marketingową i procesami rozwojowymi w zakresie nowych usług i produktów. W latach 1996-1999 kierownik projektów w Fundacji Polska Praca, gdzie realizował projekty z zakresu edukacji obywatelskiej i społeczeństwa otwartego współpracując między innymi z Westminster Foundation for Democracy oraz Alfred Mozer Foundation. W latach 2003-2006 rzecznik prasowy Poczty Polskiej oraz zastępca dyrektora Departamentu Marketingu Korporacyjnego Poczty Polskiej. Wcześniej pracował w administracji rządowej, samorządzie, organizacjach pozarządowych. Konsultant polityków i partii politycznych. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. W latach 2012-2013 uczestniczył w międzynarodowym projekcie pod kierunkiem prof. Karen Sanders i prof. Marii José Canel – „Government Communication. Cases and Challenges”. Główne obszary jego zainteresowań badawczych to podstawy prawne, a także struktury i instrumenty komunikowania publicznego i komunikowania politycznego oraz kultura polityczna, partycypacja polityczna i dialog społeczny. Przedmiotem jego rozprawy doktorskiej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego było komunikowanie rządowe w Polsce z perspektywy instytucjonalnej.
  • Sylwia Spurek, Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, doktorka nauk prawnych (UW), radczyni prawna, legislatorka. Od 1999 r. związana z III sektorem. Stypendystka Legal Fellowship Program i uczestniczka zajęć International Women's Human Rights Clinic, City University of New York (2000). W latach 2002-2005 prawniczka w Sekretariacie Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, gdzie uczestniczyła w pracach nad rządowym projektem pierwszej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Do 2014 r. radca Prezesa Rady Ministrów w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, następnie wiceszefowa Biura Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania. W latach 2008-2015 członkini Zespołu do spraw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a w latach 2010-2012 przedstawicielka Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Komitecie Ochrony Praw. Wykładowczyni na Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim oraz na studiach podyplomowych Gender Mainstreamingu przy Polskiej Akademii Nauk. Certyfikowana specjalistka w zakresie pomocy ofiarom przemocy (Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ PTP). Członkini Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego. Autorka kilkudziesięciu publikacji dotyczących problemu przemocy w rodzinie, a także kwestii równego traktowania i dyskryminacji. Specjalizuje się również w kwestiach procesu stanowienia prawa, lobbingu i rzecznictwa interesów oraz dostępu do informacji publicznej. Przedmiotem jej rozprawy doktorskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego była izolacja sprawcy przemocy w rodzinie od ofiary.

Document versions

Published on: 2018-07-26, Reason of changes: Site update

Document version title: Fundatorzy
Document preparation: 2018-07-26
Document signed by: Marcin Anaszewicz

Published on: 2015-07-30, Reason of changes: Site update

Document version title: Fundatorzy
Document preparation: 2015-07-30
Document signed by: Marcin Anaszewicz