Fundacja

Fundacja Klinika Rządzenia powstała w lipcu 2014 roku z inicjatywy prawniczki i politologa krytycznie nastawionych do kondycji demokracji i jakości rządzenia. Byliśmy i jesteśmy przekonani, że jakość prawa i jakość rządzenia zależy od większej partycypacji obywateli, od ich udziału i aktywnego zaangażowania w proces stanowienia prawa i sprawowania władzy. Będzie to możliwe w sytuacji większego zaufania obywateli do rządzących. To z kolei wymaga większej transparentności i przejrzystości działania władzy,  w szczególności swobodnego dostępu obywateli do informacji publicznej, a także przejrzystych reguł tworzenia prawa i rzeczywistych konsultacji społecznych. Jesteśmy przekonani, że zmiana obecnej sytuacji zależy od bardzo wielu czynników, takich jak dobre prawo, kompetencje urzędników i ich większa świadomość co do wartości i reguł nowoczesnego, demokratycznego państwa prawa.

Jesteśmy przekonani, że początkiem tej zmiany musi być dobre prawo, które bardziej precyzyjnie określać będzie prawa obywateli i obowiązki rządzących. Naszą aktywność lokujemy w ramach szeroko rozumianej sfery publicznej. Jesteśmy niezależni politycznie. Mamy wyraziste i krytyczne opinie.

W jakości rządzenia szukamy możliwie najwyższych standardów, profesjonalizmu, etycznych postaw, neutralności politycznej urzędników i szerokiej partycypacji obywateli. Korzystamy też z merytorycznego wsparcia osób, które od lat cenimy za obywatelską wrażliwość, naukowy krytycyzm i interdyscyplinarne doświadczenie. Osoby te przyjęły nasze zaproszenie do Rady Fundacji Klinika Rządzenia, za co im serdecznie dziękujemy!

O naszym logo.
Przygotowanie naszego logo powierzyliśmy małej, butikowej agencji z Wrocławia CONNECT THE DOTS,  prowadzonej przez ludzi żyjących "w świecie wolnym od ram i konwenansów" (connectthedots.pl). W stworzonym logo postawili oni na oko jako symbol obserwacji oraz powstawanie w nim obrazu, następnie latarnię morską, z jednej strony wskazującą drogę i kierunek, z drugiej - miejsce, z którego można dokonywać obserwacji. Na końcu mamy coś, co prześwietla - schemat budowy modelu tomografu komputerowego. Przygotowane schematy i rysunki miały jeden wspólny element identyfikacyjny - trójkąty. Te ułożono w wariację na temat liter K oraz R. Tak powstało nasze logo.

Document versions