Akt fundacyjny

Fundacja Klinika Rządzenia została ustanowiona przez Marcina Anaszewicza i Sylwię Spurek oświadczeniem woli wyrażonym w formie aktu notarialnego sporządzonym przed asesorem notarialnym Wandą Wojewodą, zastępcą Notariusza Ilony Marchockiej w Kancelarii w Warszawie przy Alei Szucha 8 w dniu 21 lipca 2014 r. (Repertorium A nr 3846/2014)

Document versions